Inflyttning och tillträde

Vilka regler gäller för inflyttning

Du har som nybliven hyresgäst hos oss tillträde till lägenheten från kl 12 den dagen ditt hyresavtal börjat gälla.

Lägenheten kommer besiktigas i samband med att du flyttar in. Notera och ta gärna foto om du upptäcker någon brist i lägenheten.

Se till att du noggrant läst igenom ditt hyreskontrakt innan inflyttning så du har koll på vilka regler som gäller.

Det är viktigt att du är rädd om dina nycklar och att du vid utflyttning returnerar samma, och det är absolut förbjudet att på egen hand kopiera dem.

Borttappad nyckel medför att vi är tvungna att byta lås. Kosnaden för byte av lås är 2200 SEK för låscylinder och 1900 SEK för extralås.

Glöm inte att teckna hemförsäkring!