Här har vi samlat de vanligaste frågor från våra hyresgäster


Hur gör jag rent avloppet i duschen?

Hur rengör jag vattenlåset i tvättstället?

Så flyttstädar du


Checklista för städning inför besiktning

Badrum:  
* Rensa avloppet. Du kan öppna det i duschen och lyfta upp en liten korg som skall rengöras.
* Rengör noggrant handfatets över- och undersida.
  Badrumsskåp och spegel skall rengöras. Glöm inte hyllornas över- och undersidor.
  Rengör kranar, duschslang och munstycke samt duschstången.
* Toaletten ska rengöras noggrant.
  Golv, väggar och tak ska rengöras.
  Fönster skall rengöras både in- och utvändigt.
  Rengör badrumsdörren på både insidan och utsidan. Glöm inte dörrkarmen.
Kök:  
  Rengör kyl och frys.
  Glöm inte avfrosta frysen.
* Rengör ugn, plåtar och galler. Glöm inte att rengöra insidan uppe och på sidorna bakom element.
  Rengör spisen, Om ni har en utdragbar spis och ugn så ska det även städas bakom och under.
* Rengör fläkten, inklusive gallret och filter, ordentligt.
* Torka av skåp och lådor i köket, både på in- och utsidan. Glöm inte kanterna!
  Golv ska rengöras, även bakom och under kylskåp.
* Glöm inte att rengöra väggen i köket och även under skåpen som finns över diskho/spis m.m.
Rum:  
  Fönster rengörs, både på in- och utsidan.
  Golv, väggar och tak ska rengöras.
  Torka garderober, både på insidan och utsidan.
  Rengör ytterdörren både på insidan och utsidan. Glöm inte dörrkarmen.
  Rengör element.
* Rengör golvlister och uttag.

 * Vanlig anmärkning vid besiktning

Övrigt:
Glöm inte tömma och städa det förråd som tillhör lägenheten.

Hyresavisering

Vår hyresaviering sköts från sommaren 2019 av företaget Hellström & Hjelm Revision AB  (H&H Revision AB)

För att underlätta aviseringen skickar vi gärna ut avierna via epost. Vänligen skicka ett mejl till patrik.nilsson@rins.se så får ni avierna via epost vid nästa avisering.

Om Ni har frågor angående autogiro vänligen kontakta mattias.grinde@hhrevision.se på H&H Revision AB.


Hyra

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Var noga med att betala hyran i tid, att betala rätt summa samt att ange rätt avinummer för perioden. Vid försenad inbetalning kommer påminnelseavgift debiteras. Får Du ingen hyresavi från oss – kontakta oss direkt. Även om Du ej fått Din hyresavi är Du skyldig att betala hyran.

Autogiro

Om du vill koppla din hyresinbetalning till autogiro vänligen kontakta mattias.grinde@hhrevision.se på H&H Revision AB som sköter vår hyresavisering.

Trivsel och ordning

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende, alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. trapphus, hiss och tvättstuga. De som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Visa extra hänsyn vardagar mellan kl. 22.00 och 08.00 samt helger mellan kl. 22.00-10.00. Eftersom trapphus är utrymningsvägar får inget placeras så att det hindrar framkomligheten. Av brandsäkerhetsskäl och av hänsyn till allergiker råder det rökförbud i samtliga allmänna utrymmen. Förhindra inbrott genom att stänga entrédörrar, låsa källardörrar och vara uppmärksam på om någon obehörig uppehåller sig i garage eller andra allmänna utrymmen. Det åligger hyresgästen att väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess nyttjande iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Grannarna stör

Tag i första hand kontakt med din störande granne och tala om att du blir störd. Om grannen mot förmodan ej upphör med sitt störande, skall du kontakta oss. Vi försöker då gemensamt lösa problemet. Att få klagomål är allvarligt. En störande hyresgäst riskerar att förlora rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du som blivit störd antecknar vem som stör dig samt tidpunkter för störandet. Om ärendet inte kan lösas genom oss, så lämnar vi det vidare till hyresnämnden.

Tvättstugan

Respektera de tvättider som gäller och avsluta Ditt tvättpass i tid. Gällande tvättider är vardagar mellan 07.00 och 22.00 samt helger mellan 10.00 och 22.00. Städa efter nyttjande samt rengör filter i torktumlare om sådan finns.

Avfall

Hushållssopor slängs i kärlsskåpen som finns på din gård. Pappersåtervinning finns i anslutning till några av våra fastigheter. Se Din fastighet för mer information. Grovsoprum lämnas på någon av stadens fem återvinningscentraler: www.stockholm.se/avc

Fel och brister

Uppstår fel och brister i lägenheten ska de anmälas omedelbart. Om större skada uppstår som följd av att anmälan inte gjorts, kan Du som hyresgäst bli ersättningsskyldig.

Målning och tapetsering

Du får måla och tapetsera lägenheten själv om det sker på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som inte är extrema, annars kan Du bli skyldig att återställa lägenheten när Du flyttar. Kontakta oss innan Du påbörjar arbetet.


Andrahandsuthyrning

För att Du skall få hyra ut i andra hand behövs skriftligt tillstånd från oss. Beaktansvärda skäl krävs för att Du skall få hyra ut lägenheten, t ex studier eller tidsbestämt arbete på annan ort. Vid uthyrning är det Du såsom förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Vid olaga andrahandsuthyrning kan Du mista hyresrätten.

Ansökan om lägenhetsbyte

Vi kan postledes sända bytesblankett vid förfrågan.

Uppsägning

Skall ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller 3 månader före önskad avflyttning. När Du har sagt upp Din lägenhet är Du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster

In- och utflytt

Slutstädning av lägenheten ska vara ordentligt utförd på avflyttningsdagen. Det innefattar bland annat tvättade fönster, rensade avlopp, väl avtorkat i kylskåp och lådor mm. Elabonnemang avläses samt sägs upp av avflyttande hyresgäst så dessa kan övertas av en eventuellt inflyttande hyresgäst. Samtliga nycklar till lägenheten och fastighetens allmänna utrymmen återlämnas senast på avflyttningsdagen. Besiktning av lägenheten sker av vår fastighetsskötare. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.


När du flyttar in

Om du är ny som hyresgäst hos RINS FASTIGHETS AB så vill vi önska dig välkommen och vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Nycklar 

Du får normalt tre lägenhetsnycklar när du flyttar in. Du får även en bokningscylinder för tvättstugan  

Adressändring

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en adressändring före flytten. Flyttanmälan gör du hos Adressändring, antingen via telefon eller på deras hemsida, telefonnummer 020-97 98 99 eller via www.adressandring.se. OBS! det lägenhetsnummer som du ska ange i samband med din adressändring är Lantmäteriets fyrsiffriga lägenhetsnummer, det finns noterat på hyresavtalet samt även anslaget i trapphuset dit du ska flytta.

Flytt av el, telefon och internet

Innan du flyttar in måste du kontakta Ellevio (Fortum) för att teckna ett elavtal. Telefon 020-46 00 00. Kom ihåg att du behöver ditt anläggningsnummer för att teckna avtal. Nummret hittar du på elmätaren i lägenheten.

Vid strömavbrott ring 020-44 11 00 (dygnet runt)

För flytt eller tecknande av telefon- eller internetabonnemang tar du själv kontakt med leverantör av dessa tjänster.

De flesta av våra lägenheter är anslutna till comhem för bredbandsuppkoppling.

Hemförsäkring

Det är viktigt att man har en hemförsäkring om olyckan skulle vara framme! 

Förråd

De flesta lägenheter har separata förråd avsedda för förvaring. Vilket förråd du har står i ditt hyresavtal. Du får inte förvara brandfarliga vätskor i vinds- eller källarförråd. Det är inte heller tillåtet att ha någon form av elektriska anslutningar. Förvara inte värdefulla saker i förrådet, så förebygger du inbrott. Fråga gärna ditt försäkringsbolag vad de ersätter.

Lägenhetens skick

En avflyttningsbesiktning görs innan föregående hyresgäst lämnat in sina nycklar, när lägenheten är tom och städad, då har vi noterat eventuella skador och anmärkningar, men det kan ändå finnas brister som upptäcks först i efterhand. Har du synpunkter på besiktningsprotokollet är det viktigt att du tar upp det med oss direkt, så att problemet kan lösas.

Du har åtta dagar på dig att skriftligen påpeka eventuella fel och brister till oss.

Om du upptäcker några fel eller brister när du flyttar in ska du kontakta oss skriftligen inom åtta dagar. Det går bra att skicka ett epost till info@rinsfastigheter.se